• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

    Jesse New York Inc.

   نیویورک، نیویورک

ارائه جسی نیویورک، داشتن چشم انداز و ایده آل از آینده آرام. نمایش زیبایی به صورت تصریح شده و زمان لحظه ای برای بازدید از ابتکار و منحصر به فرد جهان است. جسی یک نام تجاری آمریکایی است که یک ترکیب منحصر به فرد از لباس را تشکیل می دهد که شامل احساسات، ظرافت و هنری است. جسی نیویورک قصد دارد الهام بخش جدیدی از بازار معاصر و لوکس را از طریق مجموعه های فصلی ارائه دهد که موضوعات مختلفی را بر روی فرهنگ، سایه های منحصر به فرد و همکاری های فراوان قرار داده است.

About Jesse New York

Contact